Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 67 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
 1. Przedszkole Nr 67 „ Służewiaczek „ jest placówką czterooddziałową.      W poszczególnych oddziałach znajdują się dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku zgodnie z potrzebami i arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów;
 •  liczbę pracowników przedszkola ;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
 • czas realizacji podstawy programowej w danym roku.
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki oraz Rady Rodziców. 
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne od 7:00 –17:00, istnieje możliwość otwarcia oddziałów czynnych do 17:30.

a)      Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia.

b)      Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00 , a w oddziałach o wydłużonym czasie  pracy do 17:30.

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00.
 3. Dopuszcza się w okresie ferii, w okresach przedświątecznych, w przypadku małej liczby dzieci i absencji nauczycieli, łączenie grup i funkcjonowanie przedszkola na zasadzie dyżuru


 
 
Wprowadził BZMW/hkesik 13-06-2011
Aktualizujący bzmw/ext.mpukas 05-03-2019
Zatwierdzający Ignatowicz Ewa 11-03-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2019
Liczba odwiedzin: 1578