Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 67 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z  ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 


Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996) z  późn.  zmianami.

Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci, które od początku  roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 7 lat.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku na podstawie art. 31 powołanej wyżej ustawy.Przedszkole Nr 67 w Warszawie jest przedszkolem publicznym;

  • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;  

  • prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;  

  • pełni funkcję wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą;

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.  


  
 
Wprowadził BZMW/hkesik 13-06-2011
Aktualizujący Pukas Marta 19-03-2019
Zatwierdzający Ignatowicz Ewa 19-03-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-03-2019
Liczba odwiedzin: 1167
Rejestr zmian